Kupac obaveštava Prodavca o reklamaciji slanjem uredno popunjenog obrasca preporučenom pošiljkom na adresu “Put novosadskog partizanskog odreda 6, Novi Sad” ili putem elektronske pošte na adresu reklamacije.webshop@vitorogpromet.rs.
Reklamacija se može prijaviti i popunjavanjem online formulara za reklamaciju na ovoj stanici.

Klikom na sledeći link možete preuzeti obrazac za reklamaciju.

Potrošač je obavezan da uz obrazac za reklamaciju priloži fiskalni račun ili drugi dokaz o kupovini.

Potpisom na obrascu za reklamaciju Potrošač potvrđuje da su podaci koje je uneo tačni, kao i da je saglasan da Prodavac potvrdu o prijemu obrasca za reklamaciju i svoj odgovor na izjavljenu reklamaciju može dostaviti elektronskim putem na adresu elektronske pošte navedenu u obrascu za reklamaciju.

Uz obrazac za reklamaciju je poželjno dostavljanje fotografije proizvoda na koji se reklamacija odnosi. Prodavac će na adresu za prijem elektronske pošte, koju je potrošač naveo u reklamacionom listu, dostaviti potvrdu o prijemu obrasca za reklamaciju.

Uslovi i postupak izjavljivanja reklamacije detaljno su regulisani u članu 6 Opštih uslova prodaje u Web shopu VITOROG PROMET DOO.

ZAŠTO JE VAŽNO DA SAČUVATE VAŠ RAČUN?

U slučaju povrata novca ili zamene robe koja nije iste vrste i vrednosti neohodno je dostaviti originalni fiskalni račun, zato Vas molimo da sačuvate vaš račun.

FORMULAR ZA REKLAMACIJU


    Prijavite se na newsletter i saznajte o najnovijim ponudama i popustima

    Ova forma služi za prikupljanje email adrese, preko kojih ćemo vam slati informacije o našim ponudama. Za više informacija pročitajte našu politiku privatnosti.