Zaštita privatnosti

Zaštita privatnosti i sigurnost ličnih podataka svih korisnika Vitorogpromet.rs veb-sajta – potencijalnih kupaca, kupaca, kao i poslovnih partnera, jedan je od najvećih prioriteta Vitorog prometa. Cilj nam je da svim korsnicima Vitorogpromet.rs veb-sajta, kao potencijalnim kupcima i kupcima Vitorog promet nameštaja, osiguramo bezbedno poslovanje i saradnju sa Vitorog prometom.

Zbog toga Vas obaveštavamo da Vitorog promet d.o.o (u daljem tekstu “Vitorog promet”), sa sedištem na adresi put Novosadskog partizanskog odreda 6, 21000 Novi Sad, i poreskim indentifikacionim brojem (PIB) 101652775, u obavljanju pretežne delatnosti proizvodnje ostalog nameštaja, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti od korisnika Vitorogpromet.rs veb-sajta, poštujući sve zakonske regulative i propise donete na teritoriji Republike Srbije. Tačnije, načini prikupljanja, obrade, čuvanja i zaštite podataka o ličnosti korsinika veb-sajta Vitorogpromet.rs uklađeni su sa propisima Republike Srbije, i prate Opštu uredbu o zaštiti podataka o ličnosti Evropske unije – GDPR (eng. General Data Protection Regulation).

Sa ciljem da Vam pomognemo da razumete kako to Vitorog promet prikuplja, čuva i obrađuje Vaše podatke, kao i u koju svrhu, molili bismo Vas da pažljivo pročitate naredni deo teksta. Dodatno, čitanjem informacija koje su naznačeni u tekstu koji sledi, prihvatate i potvrđujete da ste upoznati sa načinom prikupljanja, obrade, čuvanja i zaštite podataka o ličnosti.

Podaci o ličnosti

Podacima o ličnosti se smatraju bilo koji podaci koji otkrivaju Vaš identitet, poput Vašeg imena, prezimena, adrese, broja telefona ili imejl adrese.

Navedeni podaci ne mogu biti prikupljeni, obrađeni, sačuvani i zaštićeni od strane Vitorog prometa bez Vaše saglasnosti. Ovo, nadalje, znači da, ukoliko odlučite da se prijavite na našu mejling listu ili odlučite da na kontaktirate putem popunjavanja obrasca na Kontakt veb stranici, dajete izričit pristanak, tačnije, saglasnost da Vitorog promet prikupi, obradi, sačuva i zaštiti Vaše podatke, a onda i razmenjuje iste sa poslovnim partnerima, u svrhu brige o kupcima i marketinga, rešavanja reklamacija, kao i praćenja potreba potrošača.

Vitorog promet podatke o ličnosti koristi kako bi ocenio Vaše zadovoljstvo pruženim uslugama i kupljenim proizvodima, kao i unapredio svoje poslovne procese koji se tiču proizvodnje i prometa nameštaja.

Nadalje, svi podaci o ličnosti koji budu prikupljeni i nađu svoje mesto u našoj bazi podataka se ni na koji način neće zloupotrebiti – prodavati i/ili deliti sa trećim licima.

Kako bi se ovi principi ispoštovali, svaki zaposleni u Vitorog promet kompaniji dužan je da poštuje načela zaštite privatnosti.

Podaci koje se prikupljaju prilikom Vašeg pristupa Vitorog promet veb-sajtu – kolačići

Prilikom pristupanja veb-sajtu Vitorogpromet.rs, aktiviraju se kolačići (eng. cookies), neznatna količina informacija koju Vitorogpromet.rs šalje Vašem računaru. U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, u obavezi smo da, pre slanja kolačića, dobijemo Vaš pristanak te Vas zbog toga i obaveštavamo o ovim vrstama podataka.

Sve informacije, odnosno, svi kolačići koje se prikupe prilikom Vaše posete Vitorog promet sajtu, upotrebljavaju se u svrhu unapređenja Vašeg korisničkog iskustva, poput pamćenja Vašeg načina pregledanja artikala, kretanja po veb stranicama i slično. Kolačići se u svakom trenutku mogu obrisati putem promene postavki Vašeg internet pretraživača. Kako bilo, dužni smo da Vas obavestimo da promenom ovih postavki određene funkcionalnosti na Vitorogpromet.rs veb-sajtu neće biti moguće.

Ovi podaci se ne ni na koji način ne ustupaju poslovnim partnerima, kao ni trećim licima. Ukoliko želite da saznate više o kolačićima, predlažemo Vam da pročitate sadržaj stranice Kako koristimo kolačiće (Cookies).

Podaci o ličnosti koji se prikupljaju prilikom prijave na Vitorog promet mejling listu i prilikom popunjavanja kontakt obrasca

Prijavom na Vitorog promet mejling listu dajete saglasnost da želite da primite sva elektronska obaveštenja za koja Vitorog promet smatra da Vam mogu biti od značaja.

Popunjavanjem formulara i postavljanjem pitanja Vitorog promet timu putem popunjavanja formulara na Kontakt stranici dajete saglasnost da Vitorog promet timu da ima mogućnost da komunicira sa Vama putem elektronske pošte, odnosno, imejl adrese, a u posebnim slučajevima i telefonom.

Podaci o ličnosti koje Vitorog promet prikuplja prilikom Vaše prijave na mejling listu, odnosno, prilikom slanja upita Vitorog promet timu putem popunjavanja kontakt forme na Kontakt stranici su:

  • osnovni lični podaci (ime i prezime),
  • osnovni kontakt podaci (broj telefona i imejl adresa),
  • podaci u vezi sa korišćenjem veb stranice www.vitorogpromet.rs.

Kada su u pitanju navedeni podaci o ličnosti, Vitorog promet se obavezuje da lične podatke, osnovne kontakt podatke, kao i podatke u vezi sa korišćenjem veb-sajta Vitorogpromet.rs neće deliti sa trećim stranama.

Pristup podacima o ličnosti od strane trećih lica može se dogoditi samo onda kada je svrha ovog pristupa neophodna za izvršenje poslovnih aktivnosti Vitorog tima. U tom slučaju, pristup podacima o ličnosti može biti omogućen trećim stranama i to: državnim organima i organima javne vlasti, koji u svrhu sprovođenja zakonskih obaveza imaju pravo pristupa podacima o ličnosti, advokatima, finansijskim ustanovama, servisnim službama, i drugim poslovnim partnerima Vitorog prometa.

Prijava na Vitorog promet mejling listu i prikupljanje podataka o ličnosti

Ukoliko biste želeli da primate obaveštenja o ponudi proizvoda iz Vitorog promet asortimana, kao i da budete u toku sa najnovijim popustima i sniženjima, sve što je potrebno da uradite je da se prijavite na Vitorog promet mejling listu.

Prilikom ispunjavanja obrasca za prijavu, potrebno je popuniti označeno polje, tačnije, uneti imejl adresu na koju biste želeli da primate najnovija obaveštenja. Korisnik koji je prijavljen na mejling listu je u mogućnosti da, u svakom momentu, izvrši odjavu u skladu sa uputstvima koja bi mu bila poslata elektronskim putem nakon prijave na mejling listu, kao i prilikom primanja svakog novog obaveštenja koje članovi Vitorog promet tima pošalju.

Za isporuku ovih obaveštenja, Vitorog promet koristi tehničke usluge spoljnih partnera. U skladu sa ovim, spoljnom partneru se na obradu pruža samo adresa elektronske pošte koju ste Vi, kao registovani korisnik, uneli prilikom prijave na mejling listu. Odabrani poslovni partner Vašu imejl adresu može koristiti samo za isporuku Vitorog promet obaveštenja, u vremenskom periodu dok ste prijavljeni na Vitorog promet mejling listu. Korišćenje imejl adresa korisnika u druge svrhe od strane spoljnog partnera nije dozvoljeno.

Popunjavanje kontakt forme na stranici Kontakt i prikupljanje podataka o ličnosti

Slanjem onlajn upita članovima Vitorog promet tima putem ispunjavanja formulara u okviru Kontakt stranice, dajete saglasnost Vitorog prometu da registruje Vaše osnovne lične i kontakt podatke.

Obrada podataka o ličnosti prikupljenih prilikom primanja onlajn upita upućenom Vitorog promet timu, sprovodi se u skladu sa propisima koji su spomenuti u poglavlju Obrada podataka o ličnosti. Pored podataka o ličnosti, Vitorog promet prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke u vezi sa kupovinom robe, prigovorima, pritužbama i reklamacijama.

Ukoliko upit šalje korisnik koje je bio kupac Vitorog promet nameštaja, informacije o datom korisniku, naznačene u upitu, se ažuriraju, u bazi podataka Vitorog promet kupaca. Ukoliko upit šalje korisnik koji nije bio kupac Vitorog promet nameštaja, podaci koji su se našli u upitu, ni na koji način se ne prikupljaju i ne postaju deo Vitorog promet baze podataka.

Podaci o ličnosti prikupljeni od maloletnih lica

Vitorog promet savetuje svim roditeljima i starateljima da svoje najmlađe članove porodice poduče o bezbednom i odgovornom postupanju sa ličnim podacima na internetu. Upravo zbog toga bi trebalo posvetiti pažnju edukaciji maloletnih lica, kada je u pitanju otkrivanje podataka o ličnosti.

Vitorog promet se obavezuje da neće sa namerom preuzimati podatke od maloletnih lica, niti ih na bilo koji drugi način upotrebljavati ili ustupiti trećim licima bez dozvole roditelja, odnosno, staratelja.

Zaštita podataka o ličnosti

Vitorog promet je dužan da preduzme sve mere zaštite Vaših podataka o ličnosti, kako bi dati podaci bili sačuvani od gubitka, uništavanja, izmena, manipulacije i neovlašćenog pristupa ili upotrebe.

Zaštita podataka o ličnosti rezultat je organizacionih i tehničkih napora Vitorog promet tima da podatke korisnika zaštiti od bilo kakve zloupotrebe samih podataka.

Obrada podataka o ličnosti

Vitorog promet predstavlja rukovodioca obrade podataka o ličnosti koji vrši obradu navedenih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Nadalje, Vitorog promet, kao rukovodilac obrade podataka o ličnosti, određuje svrhu i sredstva obrade podataka o ličnosti, te je odgovoran za sigurno čuvanje i korišćenje podataka o ličnosti u pisanoj i/ili elektronskoj formi. Svi prikupljeni podaci o ličnosti neće biti dostupni nikom ko nema ovlašćenja da njima pristupi.

Dodatno, Vitorog promet predstavlja i, istovremeno, izvršioca obrade podataka o ličnosti, u momentu kada se podaci o ličnosti obađuju, u skladu sa pisanim, zakonskim regulativama i propisima.

Vaši podaci o ličnosti mogu biti obrađivani u Republici Srbiji od strane Vitorog prometa. Podaci koji se obrađuju su navedeni u poglavlju Podaci o ličnosti.

Odgovornost Vitorog prometa, kao izvršioca obrade podataka o o ličnosti je i čuvanje njihove poverljivosti, odnosno, postupanje u skladu sa svim tehničkim, organizacijskim i zakonskim propisima koji se tiču zaštite podataka o ličnosti.

Razlozi za obradu podataka o ličnosti

Sa ciljem da Vitorog promet izvrši svoju primarnu delatnost proizvodnje ostalog nameštaja, kao i prometa datog nameštaja, Vitorog promet prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti. Razlozi zbog kojih Vitorog promet čini obradu podataka o ličnosti su:

  • unapređivanje prodajnih i marketinških aktivnosti Vitorog prometa i
  • upravljanje prigovorima, pritužbama i reklamacijama.

Vitorog promet je u obavezi da preuzme tehničke i organizacione mere kako bi se prikupljeni podaci o ličnosti obrađivali samo na način koji je u skladu sa navedenom svrhom.

Promene u načinu prikupljanja, zaštiti, obradi i podataka o ličnosti

Vitorog promet dužan je da sve korisnike Vitorogpromet.rs veb-sajta blagovremeno obavesti o promenama u načinu prikupljanja, obradi, čuvanju podataka o ličnosti, bilo da su te promene posledica novog načina poslovanja Vitorog prometa, ili promene uzrokovane izmenama u zakonskim regulativama.

Najnovije informacije koje se tiču podataka o ličnosti dostupne su upravo na ovoj stranici Vitorogpromet.rs veb-sajta. Ukoliko dođe do značajnih promena koje u većoj meri utiču na način prikupljanja, obrade, čuvanja i zaštite podataka o ličnosti, ovu informaciju ćemo blagovremeno objaviti na upravo ovoj veb stranici.

Prava korisnika od kog su preuzeti podaci o ličnosti

U skladu sa zakonskim regulativama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, korisnik Vitorogpromet.rs veb-sajta, ima pravo da bude obavešten o načinu prikupljanja, obrade, čuvanja i zaštite njegovih podataka o ličnosti.

U skladu sa prethodno rečenim, korisnik može da, u bilo kom trenutku, povuče saglasnost da se njegovi podaci o ličnosti prikupljaju, obrađuju, čuvaju i zaštite, da promeni ili dopuni podatke o ličnosti kako bi oni bili tačni, kao i da zahteva brisanje svojih podataka o ličnosti, kako oni ne bili korišćeni u prethodno navedene svrhe.

Ukoliko želite da povučete ovu saglasnost, sve što je potrebno uradite je da podnesete prigovor upućenom Vitorog prometu ili nadležnom državnom organu.

Podnošenje prigovora Vitorog prometu

Svi zainteresovani korisnici koji bi želeli da ostvare prava koja su u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti, mogu posetiti neki od Vitorog salona nameštaja. Prilikom podnošenja ovakvog tipa zahteva, članovi Vitorog promet tima, smatraće da korisnik dati zahtev podnosi lično, tačnije, prilikom podnošenja ovakvog zahteva, članovima Vitorog tima mora biti omogućena identifikacija podnosioca zahteva.

Vaša pitanja u vezi sa podacima o ličnosti

U ovom dokumentu trudili smo da Vam pružimo sve informacije koje se tiču prikupljanja, obrade, zaštite i čuvanja podataka o ličnosti. Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja o načinu korišćenja podataka o ličnosti, pozivamo Vas da nas kontaktirate pozivom na jedan od brojeva Vitorog promet salona nameštaja, da to učinite popunjavanjem kontakt obrasca na Kontakt veb stranici, ili poseitite neki od Vitorog salona nameštaja.

Članovi Vitorog prometa tima će sa radošću odgovoriti na sva Vaša pitanja.

Prijavite se na newsletter i saznajte o najnovijim ponudama i popustima

Ova forma služi za prikupljanje email adrese, preko kojih ćemo vam slati informacije o našim ponudama. Za više informacija pročitajte našu politiku privatnosti.