Pravljenje porudžbine i kupovina

Porudžbina proizvoda vrši se elektronskim putem – putem sajta.

Kupac poručivanje može da izvrši bez prethodne registracije.

Na sajtu prodavca u desnom gornjem uglu nalazi se tipka “web shop” i klikom na istu otvara se lista proizvoda.

Klikom na tipku “dodaj u korpu” koja se nalazi pored proizvoda koji je predmet kupovine, kupac vrši izbor proizvoda, koji se potom smešta u virtuelnu korpu – “vaša korpa”. Kupac ima mogućnost pregleda korpe u svakom trenutku, kao i mogućnost da u istu doda isti ili drugi proizvod ili da ukloni proizvod koji je ranije dodao. Mogućnost izmene sadržaja korpe kupac ima do trenutka potvrđivanja porudžbine.

Nakon dodavanja željenih proizvoda u “vašu korpu”, kupac popunjava podatke za plaćanje i isporuku koji uključuju:

– podatke o kupcu (“podaci za račun”), koji podrazumevaju ime, prezime, poštansku adresu, broj telefona i adresu elektronske pošte za lice koje je kupac;

– podatke o licu ovlašćenom od strane kupca za prijem proizvoda (“podaci za dostavu”), koji podrazumevaju ime, prezime, poštansku adresu, broj telefona i adresu elektronske pošte za lice koje je od strane kupca ovlašćeno da izvrši prijem proizvoda.

Kupac potom označava način plaćanja, odnosno da li će plaćanje poručenog proizvoda izvršiti:

  • Opštom uplatnicom
  • Predračunom (samo za pravna lica)
  • Prihvatanjem platnih kartica za plaćanje preko interneta

Pre završetka porudžbine kupac je dužan da se upozna sa Opštim uslovima poslovanja u web shop-u VITOROG-PROMET DOO (“OUP web shop”) i da označi da prihvata iste.

Prihvatanjem opštih uslova poslovanja kupac potvrđuje da su mu poznate odredbe opštih uslova poslovanja, odnosno da mu je pružena mogućnost da se upozna sa njihovom sadržinom, da je, pre potvrđivanja porudžbine, na jasan i razumljiv način ispunjena obaveza obaveštavanja kupca i da je saglasan sa opštim uslovima poslovanja.

Porudžbina je završena klikom na tipku “završi kupovinu” koja se nalazi u donjem desnom uglu.

Kupac u svakom trenutku, a pre nego što klikne na tipku “završi kupovinu” ima mogućnost da odustane od započete porudžbine, kao i da se vrati na listu proizvoda koje je dodao u korpu, klikom na tipku “nazad” koja se nalazi u levom donjem uglu.

Klikom na tipku “završi kupovinu” kupac potvrđuje da je od strane prodavca obavešten o:

– osnovnim obeležjima robe;

– poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona prodavca;

– prodajnoj ceni, kao i o svim eventualnim dodatnim troškovima, kao što su troškovi isporuke koji padaju na teret kupca;

– načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i načinu na koji se postupa po reklamacijama kupca;

– postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe;

– načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja prodavca po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava kupca po osnovu saobraznosti;

– uslovima za raskid ugovora.

Nakon ispravno popunjene porudžbine, kupac dobija od strane prodavca automatsku elektronsku poštu kojom se potvrđuje porudžbina. Potvrda se šalje na dostavljenu adresu elektronske pošte koju je kupac stavio na raspolaganje prilikom popunjavanja podataka.

Više informacija o uslovima prodaje putem naše internet prodavnice može pročitati u Opštim uslovima prodaje u web shop-u VITOROG-PROMET DOO.

Prijavite se na newsletter i saznajte o najnovijim ponudama i popustima

Ova forma služi za prikupljanje email adrese, preko kojih ćemo vam slati informacije o našim ponudama. Za više informacija pročitajte našu politiku privatnosti.