Impresum

Poslovno ime: DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU EXPORT-IMPORT VITOROG-PROMET NOVI SAD
Skraćeno poslovno ime: DOO VITOROG-PROMET NOVI SAD
Sedište: Novi Sad, Put novosadskog partizanskog odreda 6
Matični broj: 08554242
PIB: 101652775
Datum osnivanja: 05. mart 1993.godine
Broj obveznika PDV: BD 38524/2021 12.05.2021
PEPDV: 132745226
Tekući račun: 205-131348-58
Šifra delatnosti: 3109
Naziv delatnosti: Proizvodnja ostalog nameštaja
Telefon: +381214724872
Adresa za prijem elektronske pošte: webshop@vitorogpromet.rs
Internet adresa: www.vitorogpromet.rs

Prijavite se na newsletter i saznajte o najnovijim ponudama i popustima

Ova forma služi za prikupljanje email adrese, preko kojih ćemo vam slati informacije o našim ponudama. Za više informacija pročitajte našu politiku privatnosti.